ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Екип

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", село Горна Митрополия разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности.

РЪКОВОДСТВО: 

 • Диана Тоткова - директор 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП: 

 • Елена Миндизова - ст. учител, класен ръководител на I клас 
 • Надежда Стефанова - гл. учител, класен ръководител на II клас 
 • Валя Иванова - ст. учител, класен ръководител на III клас 
 • Десислава Димитрова - ст.учител, класен ръководител на IV клас 
 • Сашка Петрова - учител, ЦДО 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП: 

 • Златко Петров- учител география и  икономика, физическо възпитание и спорт,красен ръководител на V клас
 • Рени Николова -  учител, преподавател по български език и литература, музика, класен ръководител на VI клас 
 • Теменужка Цолова - ст.учител, преподавател по математика, физика и астрономия, химия и ООС, човекът и природата, класен ръководител на VII клас 
 • Десислава Иванова - учител по английски език, КМИТ, Технологии и предприемачество

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 • Красимира Цекова - технически секретар / счетоводител
 • Веселка Ангелова - чистач/хигиенист
 • Хриска Павлова - чистач/хигиенист
 • Пламен Узунски - огняр
 • Георги Ангелов - общ работник