ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Екип

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", село Горна Митрополия разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности.

РЪКОВОДСТВО: 

 • Диана Тоткова - директор 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП: 

 • Надежда Стефанова - ст. учител, класен ръководител на I клас 
 • Валя Ангелова - ст. учител, класен ръководител на II клас 
 • Десислава Димитрова - ст. учител, класен ръководител на III клас 
 • Елена Миндизова - ст.учител, класен ръководител на IV клас 
 • Зюре Карагьозова - учител, ЦДО 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП: 

 • Емануела Ненкова - гл. учител, немски език, история и цивилизации, инф. технологии, класен ръководител на VII клас
 • Моника Конова - ст. учител, преподавател по български език и литература, музика, класен ръководител на V клас 
 • Теменужка Цолова - ст.учител, преподавател по математика, физика и астрономия, химия и ООС, човекът и природата, класен ръководител на VI клас 
 • Златко Петров - учител по английски език, география и икономика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 • Красимира Цекова - технически секретар / счетоводител
 • Веселка Ангелова - чистач/хигиенист
 • Соня Пенкова - чистач/хигиенист
 • Пламен Узунски - огняр
 • Георги Ангелов - общ работник