ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Екип

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Горна Митрополия разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности.

РЪКОВОДСТВО: 

 • Диана Тоткова - директор 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП: 

 • Елена Миндизова - ст. учител, класен ръководител на I клас 
 • Валя Ангелова - ст. учител, класен ръководител на II клас 
 • Надежда Стефанова - ст. учител, класен ръководител на III клас 
 • Десислава Димитрова - учител, класен ръководител на IV клас 
 • Сашка Еленкова - учител, ЦДО 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП: 

 • Емануела Ненкова - гл. учител, немски език, инф. технологии 
 • Моника Конова - ст. учител по български език и литература, класен ръководител на V клас 
 • Теменужка Цолова - учител по математика, физика и астрономия, човекът и природата, класен ръководител на VI клас 
 • Гинка Цолова - ст.учител по география и икономика, история и цивилизации, музика, класен ръководител на VII клас 
 • Сия Попова - учител по човекът и природата, химия и ООС, изобразително изкуство, технологии и предприемачество 
 • Христо Йотковски - учител по физическо възпитание и спорт

 

 • Богомил Стоев - Училищен психолог