ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Проект "Успех"

От 2012 до 2015 година училището се включи в дейностите по проект BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” с разнообразни извънкласни дейности - клубове "Ценностите на моя народ", "Празниците в моето училище", "Общуваме чрез танци", "Интерактивно обучение и общуване", "Това е моят бизнес", работилница "Шарена дъга", театрално студио "Весели хлапета".