ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Административни услуги

Приемане и преместване на ученици тук

Валидиране на компетентности тук

Издаване на дубликат тук

Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава тук