ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се изпълняват до 31.12.2023 г. По този проект в училище са доставени устройства за педагогически специалисти и ученици при обучение от разстояние в електронна среда, а през миналата и тази учебна година /2021-2022, 2022-2023/ на първокласниците и техните родители бяха проведени обучения за работа в онлайн платформата Teams.