ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се изпълняват до 31.12.2023 г. По този проект в училище са доставени устройства за педагогически специалисти и ученици при обучение от разстояние в електронна среда, а през миналата и тази учебна година /2021-2022, 2022-2023/ на първокласниците и техните родители бяха проведени обучения за работа в онлайн платформата Teams.Обучението продължи до септември 2023 г. по Дейност 2 и Дейност 4 . Обучаемите  получиха сертификати .
През  втория срок на учебната 2022-2023 г. се проведе обучение и по Дейност 5- Подкрепа за допълнително синхронно  обучение от разстояние в ел. среда с ученици , непосещавали  училище по  уважителна причина. От септември до октомври 2023 г. завърши и обучение по Дейност 5 .

Прикачени документи

Проект Равен достъп.odt