ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Обществен съвет

Общественият съвет към ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" е сформиран през м.декември 2016 г. съгласно Глава четиринадесет - Обществени съвети, на ЗПУО, и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.