ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Национално външно оценяване, прием след VII клас

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022/2023 година:

IV клас

Български език и литература - 29.05.2023 г., начало 10:00 часа

Математика - 30.05.2023 г., начало 10:00 часа

VII клас

Български език и литература - 13.06.2023 г., начало 9:00 часа

Математика - 16.06.2023 г., начало 9:00 часа

Чужд език /по желание на ученика/ - 14.06.2023 г., начало 9:00 часа