ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2021/2022 година:

IV клас

Български език и литература - 26.05.2022 г., начало 10:00 часа

Математика - 27.05.2022 г., начало 10:00 часа

VII клас

Български език и литература - 14.06.2022 г., начало 10:00 часа

Математика - 16.06.2022 г., начало 10:00 часа

Чужд език /по желание на ученика/ - 17.06.2022 г., начало 10:00 часа