ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Национално външно оценяване, прием след VII клас

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022/2023 година:

IV клас

Български език и литература - 27.05.2024 г., начало 10:00 часа

Математика - 28.05.2024 г., начало 10:00 часа

VII клас

Български език и литература - 19.06.2024 г., начало 9:00 часа

Математика - 21.06.2024 г., начало 9:00 часа

Чужд език /по желание на ученика/ - 20.06.2024 г., начало 9:00 часа