ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

COVID-19

 ВАЖНО: Съгласно заповед на РЗИ - Плевен № РД 01-50/03.02.2022 г. и заповед на МОН № РД 09-2196/04.02.2022 г. обучението в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Горна Митрополия ще се провежда както следва:

- за периода 07.02.2022 - 11.02.2022 г. присъствено за I - IV и VII клас, ОРЕС - за V и VI клас;

- за периода 14.02.2022 - 18.02.2022 г. присъствено за I - IV, V и VI клас, ОРЕС - за VII клас.

Дневен режим от 7.02.2022 г.

Дневен режим от 14.02.2022 г.