ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

История на училището

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Горна Митрополия е учебно заведение с богат история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

Основите на училищното обучение са поставени в далечното минало с изучаване на четмо и писмо от децата. През 1886 година е открито училище с първи учител Дено Христов.

През 1898/1899 г. е отворено и вечерно училище за възрастни.

Но малката училищна сграда не може да побере всички желаещи да се ограмотяват и да трупат знания. Затова въпреки бушуващата Първа световна война през 1915 - 1917 г. е построено ново училище (в чиято основно ремонтирана сграда, сега учат децата от V до VIII клас).

През учебната 1926/1927 г. в селото е открита нова сграда на словашкото училище. Сега в тази сграда се помещава детска градина Незабравка.

За да се отговори на нарастващите нужди на образователното дело през 1931 год. и през 1939 год., в село Горна Митрополия са открити още две учебни сгради.

Днес ОУ Св. Св. Кирил и Методий се помещава в две сгради. В едната учат децата от I-ви до IV-ти клас, в другата - тези от V-ти до VII-ми клас.

Учебното заведение разполага с добра материална база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение.

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, село Горна Митрополия се стреми да предложи висококачествено обучение, да даде на своите възпитаници добро образование и отлична подготовка, за да станат знаещи и можещи личности.

В учебното заведение се организират извънкласни дейности, които дават на децата много нови знания и умения.

Екипът от висококвалифицирани преподаватели и педагози с дългогодишен стаж и богат опит, се грижи за своите ученици с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

Обучителният процес протича в атмосфера на доверие, а ученето е творчески процес, в който придобиването на знания е удоволствие за възпитаниците.