ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Графици

ГРАФИК

за консултации на учителите по учебни предмети

I учебен срок, 2023/2024 учебна година

 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

Начален етап:

Е.Миндизова

Бълг.език и лит.; математика

Вторник

12,15 – 12,55

Кл.стая на I клас

Н.Стефанова

Бълг.език и лит.; математика;

Сряда

 

12,15 – 12,55

Кл.стая на II клас

В.Ангелова

Бълг.език и лит.; математика

Четвъртък

13,05 – 13,45

Кл.стая на III клас

Д.Димитрова

Бълг.език и лит.; математика

Вторник

13,05 – 13,45

Кл.стая на IV клас

Прогимназиален етап:

Д.Тоткова

Биология и ЗО

Петък

13,10 – 13,50

Кл.стая на VII клас

М.Конова

Български език и литература

Четвъртък

14,00 – 14,40

Кл.стая на VI клас

Зл.Петров

История и цивилизации, география и икон.

Вторник

14,00 – 14,40

Кл.стая на V клас

 

 

 

 

Кл.стая на VII клас

Т.Цолова

Математика;

физика и астрономия;

химия и ООС;  човекът и природата

Четвъртък

14,00 – 14,40

Кл.стая на VII клас

 

ГРАФИК

за приемното време на учителите

 I учебен срок, 2023/2024 учебна година

 

Учител

Час

Ден от седмицата

Надежда Стефанова

11,30 – 12,05

Четвъртък

Валя Ангелова

13,05 – 13,45

Понеделник

Десислава Димитрова

13,05 – 13,45

Петък

Елена Миндизова

12,30 – 13,05

Четвъртък

Моника Конова

9,50 – 10,30

Сряда

Теменужка Цолова

10,40 – 11,20

Понеделник

 

 

 

Златко Петров

8,00 – 8,40

Вторник

 


 

Забележка: продължителността на общата подкрепа, както и конкретните дати, са посочени в плановете, изготвени от съответните преподаватели.