ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Графици

ГРАФИК

за консултации на учителите по учебни предмети

II учебен срок, 2022/2023 учебна година

 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

Начален етап:

Н.Стефанова

Бълг.език и лит.; математика

Сряда

12,15 – 12,50

Кл.стая на I клас

В.Ангелова

Бълг.език и лит.; математика;

Сряда

 

12,15 – 12,50

Кл.стая на II клас

Д.Димитрова

Бълг.език и лит.; математика

Сряда

13,05 – 13,45

Кл.стая на III клас

Е.Миндизова

Бълг.език и лит.; математика

Четвъртък

13,05 – 13,45

Кл.стая на IV клас

Прогимназиален етап:

Д.Тоткова

Биология и ЗО

Петък

13,10 – 13,50

Кл.стая на VII клас

М.Конова

Български език и литература

Вторник

14,00 – 14,40

Кл.стая на V клас

Зл.Петров

Английски език; география и икон.

Сряда

14,00 – 14,40

Кл.стая на V клас

Е.Ненкова

Немски език;

история и цивилиз.

Четвъртък

14,00 – 14,40

Кл.стая на VII клас

Т.Цолова

Математика;

физика и астрономия;

химия и ООС;  човекът и природата

Четвъртък

14,00 – 14,40

Кл.стая на VI клас

 

ГРАФИК

за приемното време на учителите

 II учебен срок, 2022/2023 учебна година

 

Учител

Час

Ден от седмицата

Надежда Стефанова

11,30 – 12,10

Четвъртък

Валя Ангелова

13,45 – 14,25

Понеделник

Десислава Димитрова

12,20 – 13,00

Петък

Елена Миндизова

11,30 – 12,10

Понеделник

Моника Конова

9,50 – 10,30

Четвъртък

Теменужка Цолова

12,20 – 13,00

Понеделник

Емануела Ненкова

9,50 – 10,30

Петък

Златко Петров

10,40 – 11,20

Четвъртък

 

Г Р А Ф И К

на дейностите за осигуряване на обща подкрепа

за превенция на обучителни затруднения

през II срок на учебната 2022/2023 г.

 

Учебен предмет

Преподавател

Клас

Ден от седмицата

Начален час

Бълг.език и литература

Надежда Стефанова

I

Понеделник

13,00

Математика

Надежда Стефанова

I

Сряда

13,00

Бълг.език и литература

Моника Конова

VII

Четвъртък

13,10

Английски език

Златко Петров

V

Понеделник

14,00

Математика

Теменужка Цолова

VII

Петък

13,10

История и цивилиз.

Емануела Ненкова

VII

Петък

13,10

 

Забележка: продължителността на общата подкрепа, както и конкретните дати, са посочени в плановете, изготвени от съответните преподаватели.