ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Обучение от разстояние в електронна среда

Съобщения във връзка с пандемичната обстановка в страната и промени в графиците при учебните занятия са публикувани на страница "За ученици и родители".