ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

4 октомври - Международен ден за защита на животните

В часа по човека и природата учениците от пети клас, разделени на групи, изготвиха постери, посветени на Международния ден за защита на животните под ръководството на Т.Цолова. Готовите постери бяха поставени в училищния коридор.